side image

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

25 maart 2021

Heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen.

Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u het verlengen. Ook dit kan tot en met 30 juni 2021.

 

De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijft u wel op tijd aangifte doen.

Het gaat onder andere om aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting

 

 

Wat is uw situatie?

  1. U hebt nog geen bijzonder uitstel aangevraagd

Heeft uw bedrijf nu betalingsproblemen door de coronacrisis? Wij raden u aan zo snel mogelijk bijzonder uitstel aan te vragen. U krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling. Is het voor u na die 3 maanden nog steeds lastig om op tijd te betalen? Dan kunt u verlenging van uw bijzonder uitstel aanvragen.

Als u bijzonder uitstel van betaling krijgt, ontvangt u vóór 1 oktober 2021 een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024.

Tip!
Hebt u een precoronaschuld? Dat is zo, als u vóór 12 maart 2020 al een belastingschuld had voor belastingen waarvoor u na die datum bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Het kan dan gaan om een belastingschuld die u al vóór 12 maart 2020 had moeten betalen, of een waarvoor een betalingsregeling met u is afgesproken.

Vraagt u, nadat u bijzonder uitstel hebt aangevraagd, ook verlenging van het bijzonder uitstel aan? Dan kan de precoronaschuld meegenomen worden in de betalingsregeling. Dat kan als u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van het bijzonder uitstel van betaling, zoals het meesturen van een liquiditeitsprognose, een bonusverklaring en (eventueel) een verklaring van een derde-deskundige.

Als u uw bijzonder uitstel niet verlengt, moet u uw precoronaschuld zeker aflossen vóór 1 oktober 2021.

 

  1. U hebt bijzonder uitstel en dit loopt af vóór 1 juli 2021

Voor u ontstaan vóór die datum nieuwe betalingsverplichtingen. Weet u niet zeker of u daaraan kunt voldoen? Dan raden wij u aan uw bijzonder uitstel te verlengen.

Tot en met de laatste dag van uw bijzonder uitstel bouwt u een belastingschuld op voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt. U krijgt vóór 1 oktober 2021 een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor deze belastingschuld. U kunt deze aflossen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024.

 

  1. U hebt verlenging van uw bijzonder uitstel gekregen

U hebt uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u voldoen. U hoeft niet opnieuw verlenging van uw bijzonder uitstel aan te vragen.

U krijgt vóór 1 oktober 2021 een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024.

 

Bijzonder uitstel aanvragen of verlengen

 

  1. Ik wil voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Vraagt u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aan? Dan geldt dit automatisch voor 3 maanden.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

Voor alle andere belastingen waarvoor u bijzonder uitstel kunt vragen geeft u apart aan of u daarvoor uitstel wilt.

WKG Groep kan voor u de aanvraag verzorgen.

Uw aanvraag geldt met terugwerkende kracht vanaf 12 maart 2020.

 

  1. Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld was lager dan € 20.000

Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000?

U moet aannemelijk maken dat uw betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven hoe uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden. Hebt u bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan dienen deze als bijlagen te worden meegestuurd.

Verder dient u te verklaren dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. In uw verklaring staat dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

WKG Groep kan voor u de aanvraag verzorgen.

 

  1. Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld was € 20.000 of hoger

Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of hoger?

Om op uw verzoek te beslissen heeft de belastingdienst extra informatie van u nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, is er ook een verklaring nodig van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant (bijvoorbeeld WKG Groep), maar niet iemand uit uw eigen onderneming.

De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

Stuur de verklaring van de derde-deskundige en de liquiditeitsprognose mee als bijlagen. Hebt u andere bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze ook als bijlagen meesturen.

Verder verklaart u dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. In uw verklaring staat dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

WKG Groep kan voor u de aanvraag verzorgen.

 

 

Naheffingsaanslagen

 

Tijdens uw bijzonder uitstel van betaling krijgt u toch naheffingsaanslagen voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt. Deze naheffingsaanslagen (plus eventuele betalingsverzuimboetes) hoeft u níet te betalen. U hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

 

Nagekomen opmerkingen

 

Momenteel lopen er discussies over verruiming van de genoemde betalingsregelingen. Deze discussies gaan onder andere over:

–          Een later tijdstip voor het beginnen met terugbetalingen (nu 1 oktober 2021)

–          Een langere periode om aan de betalingsverplichting te voldoen (nu 36 maanden)

–          Een langere periode van hantering van de verlaagde rente (nu tot 31 december 2021 0,01 %, daarna 4%)

 

Wij trachten u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de steeds veranderende maatregelen. Indien u vragen hierover heeft mag u het ons laten weten.

Jouw onderneming in professionele handen.