side image

De Nederlandse kaasroute: toch langer open?

30 oktober 2020

Het kwam in juli al aan bod in verschillende media. Belgisch ingezetenen zouden vanaf 1 december 2020 niet langer de populaire Nederlandse kaasroute kunnen volgen. Nee, de kaasroute is geen tochtje langs populaire oorden waar Nederlandse kaas vervaardigd wordt. De kaasroute gaat om een belangrijk fiscaal voordeel dat Belgisch ingezetenen genieten als ze voor een schenking langs een Nederlandse notaris passeren in plaats van langs een Belgische. Voor Nederlandse Belgisch ingezetenen gaat deze route tevens op indien deze meer dan 10 jaar in België wonen.

WKG Groep licht de huidige stand van zaken toe.

De kaasroute: schenkbelasting vermijden via Nederlandse notaris

Wat houdt die befaamde kaasroute nu precies in? Als u als Belgisch ingezetene, een roerend goed (aandelen, spaargeld, juwelen, obligaties, kunst, oldtimers, …) schenkt via een Belgische notaris, dan betaalt u een schenkbelasting van 3% (bij een schenking aan partner of kinderen) of 7% (bij een schenking aan iemand anders).

 

Daarom gaan vermogende Belgisch ingezetenen wel eens graag op uitstap naar Nederland om die schenking via een Nederlandse notaris te laten registeren. Die Nederlandse notaris is namelijk niet verplicht om de schenkingsakte in België te registeren. U begrijpt het al: zo ontloopt de Belgische schenker de schenkbelasting.

 

Belangrijke attentiepunten

Indien de schenker binnen drie jaar komt te overlijden, dan is er alsnog successierecht verschuldigd. En deze kan aanzienlijk hoger zijn.

Er komt geen aanpassing van de wetgeving voor de (onbelaste) handgift of bankgift. Echter ook hier geldt dat indien de schenker binnen drie jaar komt te overlijden, er alsnog successierecht is verschuldigd.

Indien u met de Nederlandse nationaliteit uit Nederland naar België bent geëmigreerd en nog niet meer dan 10 jaar in België woont, is de Nederlandse ook schenkbelasting van toepassing.

Kaasroute zou afgeschaft worden vanaf 1 december 2020

Die befaamde kaasroute zou vanaf 1 december afgeschaft worden. De partijen Groen en CD&V dienden in juni daarvoor een wetsvoorstel in. Begin juli keurde de Belgische Kamercommissie-Financiën het wetsvoorstel goed. Die wetswijziging maakt dat vanaf 1 december 2020 buitenlandse notarissen ook verplicht worden om een schenking van een Belgische schenker in België te registreren. Zo zou het poortje naar een belastingvrije schenking via Nederland definitief  gesloten worden.

 

Kink in de kabel bij de Raad Van State

Maar er is een kink in de kabel gekomen. De Raad van State heeft namelijk gesteld dat er om de wetswijziging definitief goed te keuren:

een tweederdemeerderheid van de stemmen nodig is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers;

een meerderheid moet zijn binnen elke taalgroep.

 

Goedkeurig wetswijzing op de helling in de Vlaamse taalgroep

Binnen de huidige samenstelling is de goedkeuring van deze wetswijziging binnen de Vlaamse taalgroep hoogst onzeker. Dat maakt dat het er naar uitziet dat de Nederlandse kaasroute mogelijk toch nog even open blijft…

WKG Groep geeft u actueel advies over uw schenkingen

Bij WKG Groep zijn we sinds jaar en dag gespecialiseerd in Belgische-Nederlandse fiscaliteit en kunt u bij ons terecht voor adviesverlening omtrent schenkingen, erfbelastingen, successieplanning en vermogensplanning.

 

Graag advies of hulp bij uw vermogensplanning? Wij praten graag met u over fiscaal interessante oplossingen! Bel +31 (0)165 54 84 70 of mail ons!

Jouw onderneming in professionele handen.